Plágium

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége elnökét és tagjait mélységesen felháborítja, hogy a saját szerzeményét aljas emberek önös érdekeik céljából plagizálva felhasználják.

Mi a plágium? Ezt igyekszik szemléltetni írásunk, amely a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége által 2010-ben Kairosz Kiadó által kiadott “Otthontalanul, hazátlanul” címmel megjelentetett könyvében megírt “12 pontjának” eltulajdonítására vonatkozik. Azt a Kamara olyan arcátlan módon használja fel, mintha az a saját tulajdona lenne. Ez a tény már-már arra kényszeríti a Szövetséget és a szerzőt, hogy a Bírósághoz folyamodjon és pert indítson a jogtalanság ellen.

Otthontalanul, hazátlanul

Nem tévedés és bizonyítható, hogy a 12 pont felhasználását oly módon teszik, hogy ahhoz sem a Szövetség, sem a szerző nem járult hozzá, márpedig e nélkül Plágium az írás felhasználása, valamint sérti a szerzői jogot.

Ugyancsak ez a 12 pont megjelent még egy alkalommal a Szövetség újabb könyvében, amely az adósság csapdájába került emberek történeteit mondja el hitelesen, de ebben az esetben a Fehér Kéményseprők joggal adta a szerző rendelkezésére, hogy az szerepeljen könyvében. Ám az „Adóskamara” engedély nélkül használja mindezt, saját szellemi tőkéjének tekintve a 12 pontot, és sérti meg többszörösen a szerzői jogot, egyúttal plagizálva azt. Ez ellen felszólal a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége!

Az „Adóskamarát felszólítja, ha nem fejezi be a műből idézett 12 pont jogszerűtlen felhasználását, a Bírósághoz fordul. Miért is teszi mindezt?

Mert aki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját, saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, ezzel az eredeti szerző jogait sérti, az a törvény előtt köteles mindezért felelni.

Mert ez egy olyan szellemi alkotás, amit az „Adóskamara” egy másik műről másolt, és azt a saját nevén közölte, használta és használja, ami ez esetben egy mű meghamisítása, más néven megjelentetve, még akkor is, ha trükkösen egy-két szó megváltoztatva kerül az írásba, amely gyakori egy-egy szöveglopás esetén.

Mert mi is a plágium? A plágium idegen szerzői alkotás részben vagy egészben történő eltulajdonítása, bitorlása. Ám tudni kell, és egy Kamaránál illik, hogy Plágium esetén a szerző öt éven belül polgári pert kezdeményezhet.

Bár a Btk. csak a társadalomra veszélyes, haszonszerzés végett elkövetett plágiumot bünteti két év elévülési időn belül, mi kiharcoljuk, hogy a plagizálást végre hagyják abba az „Adóskamaránál”, és a saját tollaikkal ékeskedjenek.

Bár az emberi természet gyarló, és szeret mások dicsőségében, vagy tudásában fürdeni, ennek ellenére a szerzői jog bitorlóit már az ókorban is megvetették.

Régebben, főleg irodalmi művek és zeneművek vonatkozásában merült fel, és voltak belőle híres plágiumbotrányok és ügyek, a legújabb korban divat lett az irodalmi művek, újságban megírottak, és bizony a diplomamunkák lopása, plagizálása. Manapság az internet adta lehetőségek a plagizálást a mindennapok gyakori eseményévé tették, hiszen számtalan lehetőség van mások írásainak feltűnés nélküli átvételére, amely törvénytelen eszközzel, főleg a különböző oktatási intézmények nem szorgalmas, de találékony diákjai élnek. Ki hinné akkor, hogy erre az Adóskamara is képes!

Vajon mit nem szabad mások írásaiból átvenni, illetve mi a helyes módja mások szellemi termékei beépítésének, felhasználásának?

Nagyon egyszerű, a szerzőtől engedélyt kell kérni, illetve a szerzői jogért fizetni kell, s végül meg kell jelölni a forrást!

Ám a plagizálás olyan kiterjedt mértékben folyik világszerte, hogy jelentős perek zajlanak ebben a témában, sőt szoftvereszközök is születtek a plágium felderítésére, kinyomozására. S hogy pontosan mit is jelent a plágium kifejezés? A szó eredete a latin plagiare, ami azt jelenti, hogy “gyermeket vagy rabszolgát rabolni”, a plagiarius jelentése emberrabló, lélekkufár.

12 pont

Íme a felhasznált-, ellopott 12 pont, amely nem használható fel a továbbiakban a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége engedélye nélkül, még az Adóskamarának és más személynek sem, mert engedélyt nem adunk, a tudásunk pedig kincset ér.

 

2018. június 17.
Dabasi Tamás
elnök

EGYÁLTALÁN AKARUNK MI MEGOLDÁST?

Nem tudom megérteni azokat az úgynevezett deviza hiteleseket megmentő csoportok vezetőit, akik csak kihasználják és lehúzzák a hiteleseket és értelmetlen beírásaikkal félre vezetik őket. Szakmai nullákról beszélek. Azokról, akiknek az a célja, hogy soha ne oldódjon meg ez a hiteles probléma, mert addig is jól megtudnak élni belőlük! Aki viszont tesz értük, és próbálja megoldani a problémákat, (hozzá teszem ÖNZETLENÜL), azt az embert minden oldalról támadják. Akiről beszélek az a Fehér Kéményseprők ELNÖKE, DABASI TAMÁS. Tamás rendelkezik minden olyan szakmai hozzáértéssel, amivel igyekszik azokat a problémákat megoldani, ami a hiteleseken segít! Azok a csoportok vezetői, akik ebből jól megélnek viszont mind támadják, nehogy eljussunk oda, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Többszöri beszélgetéseim folyamán megállapítottam, hogy kész megoldásokat azért nem indít el, mert energiáját azokra kell elpocsékolnia, akik Őt támadják és az érintett hitelesek nem állnak ki érte. Az Ő szavait idézve “a megoldás több ügyre vonatkozóan is, teljes mértékben a rendelkezésre áll, nem egyénileg, hanem az egész társadalmat érintően, minden hitelesre kiterjedően, mivel a végrehajtói kamara felszámoláséval és még több apró dolog végett csak szemrehányást, támadást és köpködést kapok, ezért LESZ@ROM, és nem teszek a társadalmi probléma megoldásáért, ezért azok a felelősek, akik bántanak és bántottak!” Én nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás, bár tény, hogy a legutóbbi Jobbik által megszervezett DEVIZA HITELES KEREKASZTAL is úgy lett megszervezve, hogy az a szervezet meghívást nem kapott, amelyik 2010 óta a kerekasztal megbeszélések megszervezésével volt megbízva. A szervezet neve Fehér Kéményseprők. Most sem a szakmai csoportokat, vezetőket hívták meg, hanem a választásokra maguknak szervezett a választásra felhasználható ADÓS KAMARÁT. Azt a csoportot, amelyiket amikor egy összejövetelen felszólaltam és kérdőre vontam a főszervezőt, akkor a reagálás az volt, hogy mindenki kapcsolja ki a videóját! Itt is látszik, hogy nem a probléma megoldása volt a fő feladat, a cél! Többszörösen hangoztatom, a megoldáshoz addig nem jutunk el, amíg nem a szakmai emberek, hanem a lehúzók lesznek a politikai pártok érdeklődési központjába a választás miatt a SZAVAZATOKÉRT! Ne hagyjuk ezt, mert a hitelesek problémája így soha nem lesz megoldva!

Jani Fagardy

LÁSSUK VÉGRE AZ IGAZSÁGOT!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége valamit a vele együttműködő társszervezetek felszólítja az Adóskamarát, hogy a devizahitel károsultakat átverve politikai szavazat gyűjtési kampányuk helyett a tényleges és jelen helyzetről egész társadalmat érintő helyzetképet tegyék közzé az összes rendelkezésükre álló média felületen.

Tegyék közzé, hogy a hitelt felvett embereket a bankok átverték, szó szerint a szándékos extra nyereség reményében szándékosan egy hibás terméket hoztak létre.

Tegyék közzé, hogy előre kitervelt lakosság kifosztásáról beszélünk, amit nem a bíróságok előtti „érvénytelenségi” perekben lehet helyre hozni!

Tegyék közzé, hogy azon parlamenti ellenzéki pártok és képviselői ugyan úgy megszavazták a 2014. XXXVIII. elszámolási törvényt, amivel még rosszabb anyagi helyzetbe sodorták egyben másodszor is átverték az adósokat a bankok, állami segítséggel.

Tegyék közé, hogy a Csányi a mai napig jár be személyesen a Kúriára és indított pert a bíróágon arra vonatkozóan, hogy mondja ki a bíróság, hogy az OTP és az összes hozzá tartozó leányvállalata által kötött „deviza alapúnak” csúfolt szerződések nem tisztességtelenek és érvényesek mind.

Tegyék közzé, hogy a bírókat az a „PERES FÉL” oktatta a hitel termékéről, akik a hibás terméket megalkották és az egész társadalmat kifosztották a szerződésekkel.

Mondják el a Prof. Dr. Róna Péter ügyvéd-közgazdász véleményét:

„Kérdezem én: miféle jogállam az, ahol az átlagember csak olyan hitelhez juthat, amely feltételei értelmezéséhez a bírói karnak (!) rendkívüli erőfeszítésekkel előteremtett külön kiképzésre van szüksége? Hogyan képzelhető el, hogy létrejött az a közös akarat, ami a szerződés megkötésének alapfeltétele, ha szöveg értelmezése, külön kiképzés hiányában, meghaladja a magyar bírói kar képességét?
Komolyan mondom: ilyen nincs a világon.”
Róna Péter a Blackfriars Hall vendégprofesszora álláspontja szerint.
A Magyar Állam beleavatkozott két magánjogi fél (bank és adós) szerződésébe a DH1 és DH2 törvénnyel oly módon, hogy az pont az adósoknak hátrányos.
Ami azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva minden szerződés a forintosítást követően azzal a kamattal növelt összeggel tartozik minden adós, amit szerződése szerint folyósítottak neki!
A szerződéskötéstől a forintosítási törvény életbe lépéséig befizetett összeg elveszett, abból a Matolcsi alapítványai gazdagodtak. A forintosítási szerződés a törvény erejénél fogva lépett életbe és nem kellett szerződésmódosítást aláírni.
Jelenleg a korrupt politika, a bankok és a Csányi gátlástalan kapzsisága és a vele összefonódott állam pénzügyi rémuralma biztosítja a nép kifosztását és folyamatos sokkos állapotban tartását.
Mint ismeretes a Magyar Bankszövetség, akik a bankvezetőkből alakult egyesület Csányi vezetésével, készítette el a Kúria részére a szakmai anyagot, amiből lettek a sok (PJE) Jogegységi határozatok, ami nem törvény, de a bírókra kötelező az alkalmazása. Ezekkel a jogegységi határozatokkal érték el, hogy 2015. év óta nem lehet érvénytelenségi pereket beadni a bankok ellen, mert minden jogi kiskaput bezárt a Kúria a Bankszövetség, Csányi útmutatásai alapján. Ráadásul ezt hivatalos okiratba a Kúria meg is köszöni a Bankszövetségnek!
Természetesen a kialakult helyzetért épp úgy felelős a Kasler Árpád, mint a Csányi elvtárs.
A 2014. július 4-e óta hazaárulónak tartott valamennyi országgyűlési képviselő, Kúriai és más bíró, és a teljes magyar hatalmi és ellenzéki elit jól tudja azt, hogy a banki népirtás véglegesítését szándékolták a semmitmondó DH-s jelölésű törvényekkel elérni.
Mivel a bankok érdeke úgy kívánta, a politikusaink visszamenőleges hatályú törvényt hoztak, például a „forintosítással” kapcsolatban, és ígéreteik ellenére piaci árfolyamon számoltak.
A magyar maffiaállam megtesz mindent azért, hogy a hatalmat továbbra is birtokolhassa, mégpedig az “alattvalók” kirablásából, belőle csak keveset csorgat vissza azoknak, akik segítik a jelenlegi hatalmi viszonyok fenntartását. Más az összes közpénzt ellopták, csak a magánvagyonok (saját tulajdonban lévő ingatlanok) maradtak és erre a három rabló Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc és Wáberer György is új, ingatlanokkal foglalkozó cégeket alapítottak ezen ingatlanok megszerzésére.

Teljes mértékben érthetetlen, hogy a Hiteles Harsona is politikai és eltussolási, devizahiteles károsultakat átverő műsorokat sugároznak, ezzel semmivel nem különbek, mint a fő sodrású média!
Követeljük, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy miért nem kerültek nyilvánosságra a valódi szakértők által képviselt igazságok!

Követeljük, hogy nyilatkozzanak, hogy miért rejtik el az igazságot a devizahiteles károsultak elől!

Követeljük, hogy nyilatkozzanak, hogy miért állnak a ténylegesen is segíteni tudó valódi szakemberek és deviza károsultak közé?

Nyilatkozzanak, hogy miért különcködik és ossza meg a deviza hiteles károsultakat, miért kellett egy újat létrehozni, miért nem csatlakoztak a 2011 évben megalakult tényleges szakmai összefogáshoz?

Nyilatkozzanak, hogy miért kell a választások előtt megosztani a devizahiteles károsultakat?

A megoldás csak tudati szinten képzelhető el, amikor is mindenki tisztában lesz azzal, hogy a bankok bűnözők, az adósok áldozatok, az állam és a bíróságok pedig cinkostársak Magyarország legnagyobb csalássorozatában.
Hazánkban az utóbbi évtizedekben kialakult egy olyan gyakorlat, amelynek eredményeként már a politikusok is nyíltan kimondják: Magyarországon nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás. (Ezt egyébként mindenki látja csak az adóskamara gitt egylet nem).
A jogot pedig politikusaink úgy alakítják, ahogy csak akarják. Ha kell, akkor akár visszamenőleges hatállyal is törvénykeznek.
Akkor mit várnak a devizahitel károsultak a bíróságoktól? Miért a bíróság előtt keresik az igazukat, miért nem a valós és végleges megoldásokat keresik?
Azzal, hogy még mindig újonnan alakulnak megmondó devizahiteleseket megmentő szervezetek az helyett, hogy a már 2011 év óta együttműködő szakmai érdekvédő csoportokhoz csatlakoznának, újabb százezreket taszítanak a szakadék szélére.
Kérjük, hogy az összefogás érdekében és a valós megoldást elősegítve fejezzék be a devizahitel károsultak megosztását, a valódi szakmai érdekvédelem rombolását, politikai céljaikra való felhasználásukat és álljanak végre be a sorba széthúzás helyett és EGYÜTTMŰKÖDVE tegyék végre rendbe az egész társadalmat érintő hitel csalássorozatot!

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége pártsemlegesen állt helyt a megalakulása óta tisztán szakmai alapokra helyezve tevékenységét.

Az előző választáson is átverték a „hitel károsultakat”, ráadásul több olyan magát hiteles megmentőnek kiadó személy, köztük a Kasler, aki hiteleseken 392 millió forintot keresve eltűnt a süllyesztőbe. Most, hogy eltapsolta az ellopott pénzt, újra előkerült és újra eteti a népet, hogy indulhasson a 2018. évi választáson.
Időközben közel 300 olyan politikai pártot alapítottak, akiknek pártonként nincs meg a 300 tagja, viszont a hatalomra jutásra a „mézes bödön” mellé jutásra ők is vágynak. A legnagyobb baj ezzel az, hogy mindezt hazugsággal és akár fizikális fenyegetéssel akarják ezt elérni.
Akiknek nincs meg a megfelelő támogatottsága a bejutáshoz, de a költségvetésből le akarja nyúlni a fejenként járó egy milliót, erre kerestek, egy olyan sértett csoportot, akik szavazatával lenyúlhatják a választáson indulással járó kampánypénzt. Ebből kifolyólag hitegetik, és hergelik a devizásokat, hogy a jelen megmentők által profi devizahiteles szakértőkből alakult banda tagjai lesznek azok, akik a hitelt felvett emberek HÁTÁN FELMÁSZVA bejuthatnak a mézes bödön mellé.

Budapest, 2018. március 1.

Dabasi Tamás
elnök

Közlemény az adóskamaráról

Közlemény!

Nagy felháborodással vette tudomásul a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, hogy a devizahitelesekért létrehozott kerekasztal megbeszélésre nem kaptak meghívást!

Utólag már tudjuk az okát is ezért mind a Jobbik politikai, mind pedig az „adóskamara” gitt egylettől, akik arra jöttek létre, hogy a devizahiteleseket átverve szavazataikat csalják ki az április 8.-i választásra.

Szakmai csoportunk és a vezetőség döntése alapján TELJES MÉRTÉKBEN ELZÁRKÓZUNK az adóskamara politikai gitt egyletétől, egyben elítéljük azon tagjait, akik fizikális erőszakkal akarják kikényszeríteni akaratukat egy másik civil érdekvédő szervezettől, mert szakmailag nem ért hozzá. El kell zárkóznunk azért is az adóskamara minden szervező tagjától, akik egy fedél alatt tevékenykednek a magát devizahiteleseket megsegítőnek kiadó „gyámság alatt” lévő személlyel, aki nem megmenti, hanem kifosztja a vagyonuktól, megszerezve követeléseiket végrehajtást indít a saját ügyfelei ellen. Időközben, pedig porig rombolja a hiteles ingatlanát. EZEK az EMBEREK nem a hitelesek érdekeit, hanem a tolvajok és bankok érdekeit képviselik!

Szövetségünk határozottan elzárkózik, minden politikai megnyilvánulástól, akik a devizahiteles ÁTVERÉSBEN szakértőként nyilatkoznak, úgy, hogy szövetségünk szakértőit kihagyták, mind helyi, mind megyei és országos szinten. EZÉRT MEGBÍZHATATLAN és hazug az összes politikus, mert csak ígérget a választások előtt, majd minden ígéretét elfelejti és teljesen ellenkezőjét képviseli, mint amit a kampányba megígér.
Azokról a magát devizahiteles megmentőnek kinevező a semmiből előbújó, jól hangzó névvel kampányoló „senkikről” ugyan az a véleményünk, mint a politikusokról, bankszövetség összes tagjáról és a kaslerről.
Az a csalódás ami a szövetségünket érte a Jobbik részéről mindent elárul, hogy semmi nem szent a választási kampányba!
Szégyen, hogy a Jobbik is beállt abba a sorba és egyáltalán nem különb a Fidesztől, mert a Fidesz a határon túli szavazatokat vette meg. Míg a jobbik létrehozott egy a magukat szakértőnek kinevező” senkikből álló kamarát, akik a devizahitelesek szavazatai kicsalására jöttek létre!

Mindenki járjon nyitott szemmel és ne dőljön be egy politika pártnak se, mert mind megszavazta a „DH” (elszámolási) törvényt, mellyel még nagyobb gödörbe sodorták a devizahiteleseket!

Fehér Kéményseprők Szövetsége 2009. szeptember 20. napján tette közzé, küldte meg az összes képviselőnek, majd jelent meg nyilvánosan a médiában és került be az első könyvünkbe is.

Az adóskamara gitt egylet egy plagizáló hazudozó banda, akik a választási kampányra jöttek létre átverve az embereket!
Mellékeljük a Budapesten, 2009. szeptember 20. napján kiadott követelésünket:

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége

14 pontban összegzi követeléseit!

1. Követeljük! A kilakoltatások, árverések azonnali felfüggesztését!

2. Követeljük, a már kilakoltatott családok azonnali visszahelyezését a saját tulajdonukba;

3. Követeljük, hogy a családok kifosztására szakosodott faktoring cégeket, pénzbehajtásra
szakosodott kft-t, adósságkezelő, követeléskezelő, és ezen cégek kiszolgálói ellen a kormány hatékony lépéseket tegyen; Azonnal vonják vissza a működési engedélyüket!

4. Követeljük, hogy a Banki Magatartás Kódex, minden pénzintézetre kötelező érvényű
legyen;

5. Követeljük, hogy a Kódexben meghatározott 3 hónapos moratóriumot, a Kormány tolja
ki 1 éves intervallumra;

6. Követeljük, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a törvényes keretek közt,
járjon el azon pénzintézetekkel szemben, melyek a devizahitelesek, bizonyítottan csak erre a célra (jogtalan ingatlan szerzés) csak Magyarországon engedélyezett jelzálog és „OPCIÓS” szerződések megkötésére szakosodott;

7. Követeljük, hogy a Kormány iktassa törvénybe, azon családok rehabilitálását, akik
Önhibájukon kívül kerültek a kilakoltatásra, utólagosan törvényben is tekintsék jogtalannak, az eljárást;

8. Követeljük, hogy a Kormány, az 1949. évi. XX. törvénybe foglalt Alkotmányos
jogainkkal ne éljen vissza,

9. Követeljük az 1949. évi. XX. törvény alapján az Alkotmányban leírtakban alapvető
emberi jogaink sérthetetlenségét;

10. Követeljük, hogy azon negatív szereplők, akik részt vettek a kilakoltatásokban,
kiszolgálóikat, csalókat, behajtókat, ügyvédeket, banki embereket, 5 évig, ill. a pozíciójuk
ismeretében 10 évig tiltsák el a közügyek gyakorlásától, a kilakoltatott családoknak az elszenvedett sérelmeikért vagyoni kártérítésben (családonként 15 millió forint) erejéig kártalanítsák!!

11. Követeljük ezen személyek teljes vagyoni felelősségre vonását.

12. Követeljük, hogy az Önkormányzatok a tél beállta előtt, biztosítsanak átmeneti szállást a
kilakoltatottaknak, helyzetük rendezéséig;

13. Követeljük, hogy az előző 12 pont végrehajtásának ellenőrzésére, vonják be az A Fehér
Kéményseprők, VÉSZ szakembereit,

14. A Kormány kezdjen szakmai tárgyalásokat a fent nevezett szervezetekkel a problémák
mihamarabbi megoldása érdekében.

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége pártsemlegesen állt helyt a megalakulása óta tisztán szakmai alapokra helyezve tevékenységét.

Az előző választáson is átverték a „hitel károsultakat”, ráadásul több olyan magát hiteles megmentőnek kiadó személy, köztük a Kasler, aki hiteleseken 392 millió forintot keresve eltűnt a süllyesztőbe. Most, hogy eltapsolta az ellopott pénzt, újra előkerült és újra eteti a népet, hogy indulhasson a 2018. évi választáson.
Időközben közel 300 olyan politikai pártot alapítottak, akiknek pártonként nincs meg a 300 tagja, viszont a hatalomra jutásra a „mézes bödön” mellé jutásra ők is vágynak. A legnagyobb baj ezzel az, hogy mindezt hazugsággal és akár fizikális fenyegetéssel akarják ezt elérni.
Akiknek nincs meg a megfelelő támogatottsága a bejutáshoz, de a költségvetésből le akarja nyúlni a fejenként járó egy milliót, erre kerestek, egy olyan sértett csoportot, akik szavazatával lenyúlhatják a választáson indulással járó kampánypénzt. Ebből kifolyólag hitegetik, és hergelik a devizásokat, hogy a jelen megmentők által profi devizahiteles szakértőkből alakult banda tagjai lesznek azok, akik a hitelt felvett emberek HÁTÁN FELMÁSZVA bejuthatnak a mézes bödön mellé.

Budapest, 2018. február 16.

Dabasi Tamás elnök

 

Közlemény az adóskamaráról

ERŐSZAKKAL A KILAKOLTATÁSOK ELLEN?

ERŐSZAKKAL A KILAKOLTATÁSOK ELLEN? 

TV2 MOKKA

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének aktivistái kemény ellenállást helyeztek kilátásba, ha a kormány nem hosszabbítja meg az április 15-ig tartó kilakoltatási moratóriumot. Dabasi Tamás a szövetség elnökeként, Krischner Gézáné pedig hitelkárosultként beszélt arról, hogy a kilátástalan helyzetbe került emberek a végletekig el vannak keseredve és már attól sem riadnának vissza, hogy a hitellel terhelt ingatlanukat maguk pusztítsák el.
Ha ön vagy ismerőse krízishelyzetbe kerül; önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot, ami belföldről minden hálózaton keresztül ingyenes: 06-80-20-55-20

A FŰTÉSI SZEZON VÉGÉIG NINCS KILAKOLTATÁS

A FŰTÉSI SZEZON VÉGÉIG NINCS KILAKOLTATÁS 

TV2 MOKKA

Üdvözlik az Otthonvédők a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, melyet a kormány a „rossz adósok” és az előnytelen hitelekbe lépők érdekében fogadott el. Ennek értelmében a fűtési szezon végéig minden érintett maradhat otthonában. A Mokkában Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők elnöke elmondta, elsőként mindenképpen a moratórium meghosszabbítására volt szükség, hiszen ha elveszik a tulajdont a mintegy 1,7 millió adóstól, sem a bank nem fogja viszontlátni pénzét, sem a hitelesek nem fognak tudni új tulajdont szerezni. A kilakoltatási tilalom önmagában azonban nem megoldás, emelte ki a jogvédő, ezért szükség van a végrehajtási eljárások, a pénzügyi szolgáltatók valamint bankok működésének törvényi szabályozására, hogy a jövőben ne történjenek jogtalan kilakoltatások, visszaélések.

KILAKOLTATTÁK A MONORI ASSZONYT

KILAKOLTATTÁK A MONORI ASSZONYT 

TV2 MOKKA
Múlt évben már foglalkozott a Mokka az Otthonvédők novemberi akciójával, mikor egy monori asszonynak kellett átadnia ingatlanát, mint “rossz adós” a bank által kijelölt új tulajdonosnak. Az ügy tovább bonyolódik. A Mokka stúdiójában Dabasi Tamás, a Fehér kéményseprők – civil szervezeteket tömörítő jogvédők elnöke és Dr. Czirmes György ügyvéd, az Otthonvédők képviselője, valamint telefonon megszólal az ügy főszereplője Kálmán Ferencné Erzsike, akit kilakoltattak.

Dabasi Tamás a Kilakoltatásokról

Szabad Riport Videó